ΗΜΕΡΙΔΕΣ – WEBINARS

Η σημασία των Δεδομένων για την Ογκολογική Περίθαλψη

Η Ημερίδα της All.Can Greece, θα περιλαμβάνει την παρουσίαση τριών νέων μελετών της All.Can International και της All.Can Greece για τον ρόλο των δεδομένων στην βελτίωση της ογκολογικής θεραπείας, την ανάδειξη προβλημάτων που συντελούν στις καθυστερήσεις στην έναρξη των θεραπειών και των ακτινοθεραπειών στη χώρα μας καθώς και μία επισκόπηση της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί στην ογκολογική περίθαλψη κατά το δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19 και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Μενού