ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Harnessing data for better cancer care

Η μελέτη “HarnessingData forBetter CancerCare”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Διαδικτυακή Ημερίδα της All.Can Greece την 1η Ιουλίου με τίτλο “Η σημασία των Δεδομένων για την Ογκολογική Περίθαλψη“, δημοσιεύθηκε στην Παγκόσμια Συνάντηση της All.CanInternational στις 27 Μαΐου, αναδεικνύει την καίρια σημασία της αξιοποίησης δεδομένων για την βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης.

Η έκθεση περιγράφει αναλυτικά τους τρόπους και τους τομείς της ογκολογικής περίθαλψης στους οποίους συμβάλλει η συλλογή, αξιοποίηση και ανάλυση των δεδομένων, ενώ αναδεικνύει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η αξιοποίηση δεδομένων δύναται να οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας σε κάθε στάδιο της ογκολογικής περίθαλψης. Επιπλέον, παρουσιάζει λεπτομερώς τις προκλήσεις και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν πλέον στην σύγχρονη ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα τα δεδομένα, προβαίνοντας σε μία σειρά βιώσιμων, καίριων και αποτελεσματικών προτάσεων πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή.

A policy report byAll.Can International
Download File

Κατεβάστε το αρχείο

Μενού