ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Η διεθνής πρωτοβουλία All.Can International είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ξεκίνησε ως μία διεθνής πλατφόρμα διαλόγου τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και την καλύτερη αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων στα συστήματα υγείας με τελικό στόχο την βελτίωση των εκβάσεων για τους ασθενείς.
Η All.Can International έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα σε δεκάδες χώρες σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών πρωτοβουλιών, οι οποίες μέσω των δράσεων τους στοχεύουν στην επίτευξη μίας βιώσιμης, αποτελεσματικής, καινοτόμου και επικεντρωμένης στον ασθενή περίθαλψης και φροντίδας για τον καρκίνο.
Η All.Can συγκεντρώνει στους κόλπους της εκπροσώπους ασθενών, επαγγελματίες και επιστήμονες υγείας, εμπειρογνώμονες του τομέα υγείας, οικονομολόγους και manager υγείας, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και εκπροσώπους της βιομηχανίας που δεσμεύονται για την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Η All.Can Greece, συστάθηκε στις αρχές του 2019 με σκοπό τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη φροντίδα του καρκίνου, οι οποίοι έχουν την σταθερή βούληση να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.
Το όραμα της είναι η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο μέσα από μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη φροντίδα για τον καρκίνο σε όλη την πορεία του ασθενούς στο σύστημα υγείας– συμπεριλαμβανομένης της έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης, πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, ψυχολογικής υποστήριξης και επανένταξης στην καθημερινότητα μέσα από ένα δημοσιονομικά βιώσιμο τρόπο.

Οι στόχοι της ελληνικής πλατφόρμας All.Can Greece, αποτυπώνονται στα παρακάτω δέκα σημεία, ένα δεκάλογο στον οποίο συστρατεύονται όλα τα μέλη της πλατφόρμας.

Διασφαλίζουμε ότι εστιάζουμε πρωτίστως στον ασθενή και τις ανάγκες του σε όλες τις εκφάνσεις της φροντίδας για τον καρκίνο.

Συνδράμουμε στην καταγραφή του αποτυπώματος του καρκίνου στην Ελλάδα

Εργαζόμαστε για τη δημιουργία Eθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου και Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών στην Ελλάδα και τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην φροντίδα του καρκίνου

Υποστηρίζουμε τη δημιουργία και ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ διεπιστημονικών ομάδων για να διασφαλίσουμε ολοκληρωμένη φροντίδα του καρκίνου

Συνεισφέρουμε στην συνεχή επικαιροποίηση των ιατρικών διαδικασιών, στοχεύοντας σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και καλύτερη χρήση και κατανομή πόρων

Προσβλέπουμε σε αξιοπρεπή και επαρκή φροντίδα τελικού σταδίου για ασθενείς και φροντιστές

Προσβλέπουμε στην κάλυψη των αναγκών σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργία προϋποθέσεων για διασφάλιση καταρτισμένου προσωπικού στο μέλλον

Πιστεύουμε στην αξία της πρώιμης διάγνωσης και της μείωσης του χρόνου μεταξύ διάγνωσης και έναρξης θεραπείας

Πιστεύουμε στη διασφάλιση της γρήγορης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες με δημοσιονομικά ορθό τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των φορέων στη διαμόρφωση λήψης αποφάσεων

Υποστηρίζουμε τη βελτίωση συνθηκών για να φτάνει η αξία της καινοτομίας στον ασθενή σε σύντομο χρόνο και σε κόστος που να μπορεί να αντιμετωπίσει

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο που συμμερίζεται το όραμα και τους στόχους της πρωτοβουλίας Αll.Can, θέλει να έχει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο και συμφωνεί με την τήρηση των όρων συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος προς ένταξη φορέας οφείλει μαζί με την φόρμα εγγραφής να προσκομίσει επιστολή με την οποία θα αναφέρει με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλλει στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της πλατφόρμας για την βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και ενημερωτικό σημείωμα ή καταστατικό του.

Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης σε επόμενη συνεδρίασή της.

Τα μέλη διακρίνονται σε γενικά μέλη (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της All.Can) και εταίρους χρηματοδότησης (εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι γενικά μέλη, αλλά συνεισφέρουν οικονομικά ή σε είδος).

Όλα τα μέλη απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

Φόρμα εγγραφής

ΜΕΛΗ ALL.CAN GREECE

Η All.Can Greece πέτυχε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο. Τα μέλη-φορείς που συμμετέχουν μέχρι τώρα στην πλατφόρμα, με ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή και άλλων, είναι οι παρακάτω:

Η διαμόρφωση στρατηγικών και δράσεων της All.Can Greece γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των παραπάνω συμμετεχόντων φορέων.

Μενού