ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη της All.Can Greece: Ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών στην Ελλάδα

H All.Can Greece παρουσιάζει την μελέτη με τίτλο “Ποιότητα ζωής καρκινοπαθών με τη χρήση EQ-5D-5L και του EORTC-QLQ-C30”.
H μελέτη εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών της Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – ΕΚΠΑ, μέλος της All.Can Greece, με υπεύθυνο της έρευνας τον καθηγητή Ιωάννη Υφαντόπουλο.

Η  μελέτη διερευνά με τη βοήθεια εξειδικευμένων ερωτηματολογίων τους πολύπλευρους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα και διατυπώνει συστάσεις για την υιοθέτηση πολιτικών βελτίωσης της με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη και κοινωνικά δίκαιη διαχείρισή της.

Στη μελέτη καταγράφονται δεδομένα σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και επιμέρους διαστάσεις της και στοιχεία όπως ο ψυχολογικός αντίκτυπος, οι επιπτώσεις της προσπάθειας αντιμετώπισης της ασθένειας στην καθημερινότητά τους, στην οικογενειακή, επαγγελματική, σεξουαλική και κοινωνική τους ζωή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν στόχο να συμβάλλουν στην αποτύπωση του επιδημιολογικού βάρους της ασθένειας, τον τρόπο που τα παρεχόμενα θεραπευτικά σχήματα σε συνδυασμό με την ίδια την ασθένεια επηρρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, όπως και επιμέρους προβλήματα και παραμέτρους που έχουν σοβαρό και πολύπλευρο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής τους.

Μελέτη:  “Ποιότητα ζωής καρκινοπαθών με τη χρήση EQ-5D-5L και του EORTC-QLQ-C30”

 

Μενού