Τι σημαίνει η αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πόρων για την All.Can

Η All.Can International παρουσίασε μέσω ειδικού γραφήματος με τίτλο “Definition of Efficient Cancer Care” την σημασία και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στην ογκολογική θεραπεία η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πόρων, η οποία αποτελεί και βασικό πυλώνα – στόχο της διεθνούς πλατφόρμας.
Η επαρκής και αποτελεσματική χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών πόρων, της τεχνολογίας και των υποδομών με επίκεντρο στις ανάγκες του ασθενή και της κοινωνίας μπορεί να επιφέρει τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις για τους ασθενείς.

Μπορείτε να κατεβάσετε το γράφημα εδώ.

Μενού