ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διερεύνηση αίτιων καθυστέρησης έναρξης ακτινοθεραπείας ασθενών με καρκίνο

Επιστημονική Μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη των ακτινοθεραπειών των ασθενών με καρκίνο

Η μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη ακτινοθεραπειών ασθενών με καρκίνο εκπονήθηκε το 2021, από το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς για λογαριασμό της All.Can Greece και έχει ως στόχο να καταδείξει τον σημαντικό ρόλο της ακτινοθεραπείας στην επίτευξη υψηλής ποιότητας θεραπείας του καρκίνου, τις συνέπειες των αλλαγών που επήλθαν κατά την διάρκεια της πανδημίας και μία γεωγραφική χαρτογράφηση και οικονομική απεικόνιση της ακτινογραφίας στη χώρα μας, ενώ προβαίνει σε μία σειρά προτάσεων πολιτικής που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ακτινοθεραπείας στη χώρα μας. Η μελέτη περιλαμβάνει υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας και στη γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος στη χρήση της ακτινοθεραπείας σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες.

Κατεβάστε το αρχείο

Μενού