ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διερεύνηση αίτιων καθυστέρησης διάγνωσης & έναρξης θεραπείας ασθενών με καρκίνο

Επιστημονική Μελέτη για τις Καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο

Η μελέτη τις καθυστερήσεις στη διάγνωση & την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο, εκπονήθηκε το 2021 από το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς για λογαριασμό της All.Can Greece και έχει ως στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του συστήματος υγείας, τα αποτελέσματα ερευνών μεταξύ ογκολογικών ασθενών, πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία να εντοπίσει και να καταγράψει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, προκαλώντας καθυστερήσεις, αναμονές και γενική δυσλειτουργία στην ογκολογική περίθαλψη της χώρας μας.

Κατεβάστε το αρχείο

Μενού