ΗΜΕΡΙΔΕΣ – WEBINARS

Διαδικτυακή Ημερίδα της All.Can Greece – “Ποιότητα και Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά Νοσοκομεία” – 20 Δεκεμβρίου 2021

Η προαγωγή της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και της ασφάλειας ασθενών και υγειονομικού προσωπικού αναδείχτηκαν ως καίρια ζητήματα πολιτικής υγείας, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής επιστημονικής Ημερίδας της All.Can Greece, με τίτλο:

“Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά Νοσοκομεία”

η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00 -18:30

Η Ημερίδα εστίασε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων στο μεγάλο και πολύπλευρο ζήτημα της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας, καθώς και στο επίπεδο ασφάλειάς τους στα ογκολογικά νοσοκομεία. Η σημαντική αυτή πλευρά της υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάστηκε ως πρωτεύον θέμα στα δύο χρόνια της πανδημίας Covid-19, το οποίο όμως συχνά παραβλέπεται ή υποτιμάται λόγω συνθηκών που επικρατούν στο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Στη διάρκεια της Ημερίδας αναλύθηκαν θέματα πολιτικής για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών στις νοσοκομειακές δομές.

Την Ημερίδα, στην οποία προέδρευσαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας  (ΕΕΧΟ) κος Ιωάννης Καραϊτιανός, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) κος Βασίλης Κουλουλίας και η κα Ελένη Ντελιοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, άνοιξε με χαιρετισμό της η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, η οποία έχει αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη της ελληνικής πλατφόρμας All.Can Greece.

Τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των ομιλητών και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της All.Can Greece.

Κοινή συνισταμένη των συμμετεχόντων της συζήτησης ήταν η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης των πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασιών συστηματικής αξιολόγησης και καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων στις νοσοκομειακές δομές της χώρας.

Kοινή συνισταμένη των εισηγήσεων της Ημερίδας όσο και της συζήτησης που ακολούθησε, ήταν ότι για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας, απαιτείται:

  • η εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και βελτίωσής του κατά τα πρότυπα των διεθνών προδιαγραφών
  • η ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού και στην Ελλάδα για την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας ως μέρος της βασικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας
  • η διαρκής επιμόρφωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας σε πολιτικές ποιότητας και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
  • η ενημέρωση των ασθενών, των οποίων ο ρόλος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να αναβαθμιστεί

Προκειμένου, όμως, να γίνουν βήματα προς την επίτευξη των στόχων αυτών, τόσο οι επαγγελματίες υγείας, όσο και οι ασθενείς θα πρέπει να αναπτύξουν μία ευρύτερη κουλτούρα για την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας.

Η Ημερίδα ήταν ανοιχτή για το κοινό και μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα της All.Can Greece και τη σελίδα του Facebook της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

Μενού