Με το αυξανόμενο βάρος του καρκίνου και των οικονομικών πιέσεων στα συστήματα υγείας, είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. Με την συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων και με γνώμονα αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δεν είναι απλά θέμα εξοικονόμησης πόρων, αλλά και εύρεσης τρόπων της αποτελεσματικότερης διάθεσής τους για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει την αναποτελεσματικότητα στη φροντίδα του καρκίνου, τις δυνητικές λύσεις και τα θέματα στα οποία εστιάζουμε.

Μενού