H All.Can στην Ελλάδα: Μια πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης

Η 1Η παρουσίαση της διεθνούς πρωτοβουλίας Αll.Can στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε στο 3οΕτήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, την 1η Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία συμμετοχής των μελών της ΕΛΛΟΚ απ’ όλη την Ελλάδα.

Η 1η ενότητα του Συνεδρίου, την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου, ήταν αφιερωμένη στην πρωτοβουλία Αll.Can. Η Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κ. Καίτη Αποστολίδου, στον εναρκτήριο χαιρετισμό της αναφερόμενη στη διεθνή πρωτοβουλία All.Can υπογράμμισε ότι η πλατφόρμα All.Can επιδιώκει τη συνεργασία των μελών της ογκολογικής κοινότητας, ενσωματώνοντας τις εμπειρίες και τις απόψεις ασθενών που έχουν βιώσει ή βιώνουν τον καρκίνο.  Απώτερος στόχος της πλατφόρμας διαλόγου All.Can είναι η υποβολή προτάσεων για βιώσιμη αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίζονται στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, και μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς, έχοντας προηγουμένως λάβει γνώση των αναγκών και των προτιμήσεων τους. Διαβάστε περισσότερα

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εκτενώς για τους στόχους, τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία, τις δράσεις, τα μέλη, το δίκτυο εθνικών συμμετοχών, την οργάνωση και διοίκηση της διεθνούς πρωτοβουλίας Αll.Can από την κα Shannon Boldon, Senior Researcher της εταιρείας συμβούλων The Health Policy Partnership, που διαχειρίζεται τη Γραμματεία της All.Can International.

Η κ. Boldon σημείωσε ότι η πρωτοβουλία All.Can εστιάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών με σκοπό να γίνεται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για καλύτερες εκβάσεις και να αποφεύγεται η σπατάλη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Μιλώντας για τη σημασία της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μελών ανέφερε ότι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων στον έλεγχο του καρκίνου είναι τέτοιο, που απαιτεί συνένωση δυνάμεων και εποικοδομητικό διάλογο με αναγνώριση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών.

Η κα Ελένη Ντελιοπούλου, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΟΚ,αναφέρθηκε στη δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can, τονίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της είναι η στενή συνεργασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας.

Η συνεργασία  μπορεί να λειτουργήσει ως «μοχλός βελτίωσης» των εκβάσεων των ασθενών και του συστήματος περίθαλψης και φροντίδας σε όλα τα στάδια του καρκίνου. Εκτός από τη συνεργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών, η κ. Ντελιοπούλου  μίλησε και για την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου πολιτισμού για την υγεία που αφορά όλους, από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του ως τους γιατρούς και την πολιτεία.Δείτε εδώ την  ομιλία της κ. Ντελιοπούλου.

Το 2ο βήμα έγινε στις 21 Φεβρουαρίου 2019  στο ξενοδοχείο Amalia στην Αθήνα,  στη κλειστή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν, εκπρόσωποι των Ιατρικών Επιστημονικών Ογκολογικών Εταιρειών, εκπρόσωποι των Ογκολογικών Νοσηλευτών, Πανεπιστημιακοί  από τον χώρο των οικονομικών της υγείας και  εκπρόσωποι από την φαρμακοβιομηχανία. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εταίρων μας στο χώρο της ογκολογίας σχετικά με την πρωτοβουλία All.Can και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί.

Σκοπός της All.Can είναι να βοηθήσει την ανάδειξη αποτελεσματικών λύσεων για βιώσιμη ογκολογική φροντίδα και βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών. Δημιουργήθηκε με σκοπό να προκαλέσει πολιτική και δημόσια δέσμευση για την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στην ογκολογική φροντίδα. Για την επίτευξη του στόχου,  εστιάζει στα θέματα που είναι πιο σημαντικά για τους ασθενείς και διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι στοχεύουν στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων. Στη συνάντηση αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία Ελληνικής πλατφόρμας All.Can και η ΕΛΛΟΚ ανέλαβε τις σχετικές διαδικασίες. Διαβάστε περισσότερα

Στην πρωτοβουλία All.Can μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών, φορέων χάραξης πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών οργανώσεων, ερευνητικών φορέων και εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας.  Η πρωτοβουλία στοχεύει  στο να προσδιορισθούν καλύτεροι τρόποι για την αξιοποίηση των πόρων  για την ογκολογική φροντίδα. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη διερεύνηση των ανεπαρκειών του συστήματος υγείας, αλλά και την ανάδειξη παραδειγμάτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής φροντίδας  πάνω στα οποία υλοποιήθηκαν  συγκεκριμένες  πολιτικές δράσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες που μπορεί να αναλάβει η Ελληνική πλατφόρμα All.Can είναι μεταξύ άλλων:

  • Διεξαγωγή και ανάθεση ερευνών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας και τον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.
  • Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης της ενημέρωσης: Δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Υποστήριξη της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τις άλλες εθνικές πλατφόρμες Can
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων και μεθόδων συνεργασίας των συμμετεχόντων για να διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σημασία για τους ασθενείς, καθώς και ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται για τη βέλτιστη αποδοτικότητα.
Μενού