ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη της All.Can Greece: Ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών στην Ελλάδα

H All.Can Greece παρουσιάζει την μελέτη με τίτλο “Ποιότητα ζωής καρκινοπαθών με τη χρήση EQ-5D-5L και του EORTC-QLQ-C30”. H μελέτη εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών της…

Έρευνα της All.Can Greece: Καλές πρακτικές στην παρεχόμενη ογκολογική περίθαλψη & φροντίδα στην Ελλάδα

Η  All.Can Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων της για το 2023 ξεκινά την υλοποίηση έρευνας καταγραφής καλών πρακτικών στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα στην Ελλάδα. Η έρευνα έχει ως στόχο…

Διερεύνηση αίτιων καθυστέρησης διάγνωσης & έναρξης θεραπείας ασθενών με καρκίνο

Επιστημονική Μελέτη για τις Καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο Η μελέτη τις καθυστερήσεις στη διάγνωση & την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με…

Διερεύνηση αίτιων καθυστέρησης έναρξης ακτινοθεραπείας ασθενών με καρκίνο

Επιστημονική Μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη των ακτινοθεραπειών των ασθενών με καρκίνο Η μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη ακτινοθεραπειών ασθενών με καρκίνο εκπονήθηκε το 2021, από το Εργαστήριο…

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής έρευνας All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο

Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can, αποτέλεσε η Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια…
Μενού