ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Έρευνα της All.Can Greece: Καλές πρακτικές στην παρεχόμενη ογκολογική περίθαλψη & φροντίδα στην Ελλάδα

Η  All.Can Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων της για το 2023 ξεκινά την υλοποίηση έρευνας καταγραφής καλών πρακτικών στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα στην Ελλάδα. Η έρευνα έχει ως στόχο…

Μελέτη: “Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο του Καρκίνου: Συστάσεις πολιτικής”

Η πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece παρουσιάζει τη μελέτη “Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο του Καρκίνου: Συστάσεις πολιτικής”, που στόχο έχει να υποστηρίξει το Υπουργείο Υγείας και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία…

Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του White Paper με τίτλο “Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο του Καρκίνου: Συστάσεις πολιτικής” – 30 Ιανουαρίου 2023

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος δράσεων της All.Can Greece για το 2022, η ελληνική πλατφόρμα διοργάνωσε Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του White Paper με τίτλο “Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο…

Διερεύνηση αίτιων καθυστέρησης διάγνωσης & έναρξης θεραπείας ασθενών με καρκίνο

Επιστημονική Μελέτη για τις Καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο Η μελέτη τις καθυστερήσεις στη διάγνωση & την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με…

Διερεύνηση αίτιων καθυστέρησης έναρξης ακτινοθεραπείας ασθενών με καρκίνο

Επιστημονική Μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη των ακτινοθεραπειών των ασθενών με καρκίνο Η μελέτη για τις καθυστερήσεις στην έναρξη ακτινοθεραπειών ασθενών με καρκίνο εκπονήθηκε το 2021, από το Εργαστήριο…

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής έρευνας All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο

Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can, αποτέλεσε η Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια…
Μενού