ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Τύπου για τη σύσταση της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can

Συστράτευση των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας στην διεθνή πρωτοβουλία All.Can για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, 12.00-14.00, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52), από κοινού με τις ακόλουθες επιστημονικές εταιρείες:

Την ΕΑΕ-Ελληνική Αιματολογική Εταιρία | Την ΕΕΑΟ-Ελληνική Εταιρία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας | Την ΕΕΠΑ-Ελληνική Εταιρία Παθολογικής Ανατομικής | Την ΕΕΧΟ-Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Ογκολογίας | Την ΕΟΠΕ- Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας | Τον ΕΣΝΕ/ΤΟΝ Ελληνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος-Τομέας Ογκολογίας | Το Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς | Το ΜΒΑ – Υγεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών | Την ΟΝΕΟ – Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ΕΟΠΕ

Με θέμα:
› τη συστράτευση της ογκολογικής κοινότητας στη πλατφόρμα διαλόγου All.Can για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα και τη σύσταση της Ελληνικής πλατφόρμας Αll.Can
› την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας Αll.Can για την εμπειρία των ασθενών από την περίθαλψη και την φροντίδα που έλαβαν καθ΄όλη τη διάρκεια της βιωματικής εμπειρίας τους με την ασθένεια

Η All.Can είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που εστιάζει στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τον έλεγχο του καρκίνου και την επίτευξη καλύτερων εκβάσεων για τους ασθενείς.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην All.Can International αναγνωρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στον έλεγχο του καρκίνου απαιτεί συνένωση δυνάμεων και κοινή δράση, κάλεσε τους εταίρους της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας να συνεργασθούν όλοι μαζί για τη δημιουργία της αντίστοιχης ελληνικής πλατφόρμας All.Can, με σκοπό τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου σχετικά με τις ανεπάρκειες που εντοπίζονται στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την μείωση της σπατάλης, καθώς και την αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων χαμηλού κόστους.

Στην ΕΛΛΟΚ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πρωτοβουλία μας συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση και ευρεία αποδοχή τόσο από τους φορείς που εκπροσωπούν τους βασικούς πυλώνες της ογκολογίας (ΕΑΕ, ΕΕΑΟ, ΕΕΠΑ, ΕΕΧΟ, ΕΟΠΕ, ΕΣΝΕ/ΤΟΝ, ΟΝΕΟ) την βιομηχανία υγείας, ακαδημαϊκούς, όσο και από άλλους εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, ιατρούς, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, πανεπιστημιακούς διδασκάλους, κ.α.

Πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ελληνικής πλατφόρμας διαλόγου All.Can είναι η στενή συνεργασία των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας, στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία θα λειτουργήσει ως «μοχλός βελτίωσης» των εκβάσεων των ασθενών και του συστήματος φροντίδας σε όλα τα στάδια του καρκίνου.

Στη συνέντευξη τύπου θα παρουσιασθούν επίσης τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας All.Can, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της οποίας καθώς και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης έγιναν με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΙQVIA. Σκοπός της έρευνας είναι μέσα από τη βιωματική εμπειρία των ασθενών με τον καρκίνο και με την περίθαλψη και φροντίδα τους, να προσδιορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε, προκειμένου να επιτύχουμε βελτίωση της φροντίδας στον καρκίνο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας All.Can, που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί η αναποτελεσματικότητα στη φροντίδα του καρκίνου – όπου ως «αναποτελεσματικότητα» ορίζουμε κάθε πτυχή της περίθαλψης και της φροντίδας του καρκίνου, η οποία δεν είναι επικεντρωμένη σε αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς.

Ολη η κινητοποίηση και εργασία για την προετοιμασία της δημιουργίας της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αμέριστη υλική και ηθική υποστήριξη των εταιρειών Bristol-Myers Squibb, MSD, Amgen που είναι οι βασικοί χρηματοδοτικοί εταίροι της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can, καθώς και της εταιρείας ΙQVIA που υποστήριξε από την αρχή την έρευνα Αll.Can με την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Δείτε & Κατεβάστε τις Παρουσίασεις

Μενού