ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η All.Can είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην επίτευξη αποτελεσματικότητας στη φροντίδα του καρκίνου. Ως “αποτελεσματικότητα” ορίζεται η διάθεση των πόρων σε ό,τι έχει σημασία για τους ασθενείς. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική φροντίδα για τον καρκίνο είναι η απαραίτητη αφετηρία για την επίτευξη της βέλτιστης επίδοσης στη φροντίδα των ασθενών και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου συστήματος φροντίδας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων η All.Can επιδιώκει συνεργασίες με εκπροσώπους από όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της φροντίδας για τον καρκίνο. Μεταξύ άλλων, στην All.Can συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών, επαγγελματίες του χώρου της υγείας και της νοσηλευτικής, ερευνητές, ασφαλιστές, πολιτικοί και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα μελών της All.Can: http://www.all-can.org/members/.

Η διεθνής πρωτοβουλία All.Can αναπτύσσεται στην Ευρώπη, στον Καναδά και την Αυστραλία. Οι αντίστοιχες εθνικές πλατφόρμες που λειτουργούν σε ορισμένες χώρες εντάσσονται στην οικογένεια της All.Can, έχουν όμως ανεξάρτητη διοικητική δομή. Μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο All.Can εφόσον συμφωνούν και αποδέχονται εγγράφως τους όρους λειτουργίας της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can.

Δείτε εδώ τις εθνικές πρωτοβουλίες All.Can: http://www.all-can.org/national-initiatives/.

Μενού