ΗΜΕΡΙΔΕΣ – WEBINARS

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής έρευνας All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο

All.Can Greece
«Με στόχο τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα»
16 Δεκεμβρίου 2020

Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 • Στην τελική ευθεία η Βίβλος Ψηφιακού μετασχηματισμού μετά από δημόσια διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οργανώσεων και πολιτών
 • Αποτελεί βούληση της Πολιτείας η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για τον σχεδιασμό λειτουργίας Μητρώων Ασθενών

Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

 • Η Πολιτεία αναμένει τις προτάσεις της ογκολογικής κοινότητας προς διαβούλευση για τον σχεδιασμό ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο
 • Οφείλουμε να δράσουμε ώστε κάθε ογκολογικός ασθενής να απολαμβάνει επαρκή και αποτελεσματική φροντίδα και περίθαλψη

Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α.

 • Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποτελεί τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική εφαρμογή στην Ελλάδα και μία από τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες Η/Σ στην ΕΕ
 • Τελικός στόχος ο ενιαίος ολοκληρωμένος Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) που θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς του εθνικού συστήματος υγείας.

Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ο.ΔΙ.Π.Υ.

 • Σημαντική η συνδρομή της πρωτοβουλίας της All.Can Greece για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στα συστήματα υγείας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων και την προσπάθεια δημιουργίας δικτύων καταγραφής ογκολογικών δεδομένων.

Γεώργιος Παυλάκης, Επικεφαλής Τμ. Ανθρωπίνων Ρετροϊών & Τμ. Εμβολιασμών Αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο των Η.Π.Α.

 • Τα εμβόλια, χωρίς να αποτελούν πανάκεια, είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ριζικά την επιδημία του κορωνοϊού, γιατί η αντιμετώπισή του με φάρμακα είναι προς το παρόν δύσκολη στην πρακτική εφαρμογή

Ελισάβετ Προδρόμου, General Manager BMS Greece

 • Μείζονα πολιτική προτεραιότητα για τα κράτη – μέλη η φροντίδα υγείας με επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς, σύμφωνα με την νέα Φαρμακευτική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος ΠΦΣ

 • Το σύστημα υγείας μετά από τόσα χρόνια περικοπών και οικονομικής κρίσης και σχεδιασμένο σχεδόν αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, έχει πάψει να είναι ασθενοκεντρικό

Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

 • Η πρωτοβουλία All.Can Greece θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς, την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για μείωση σπατάλης πόρων και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους με τελικό στόχο τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις για τους ασθενείς.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα & πρόσκληση σε συνεργασία προς την πολιτεία από την ογκολογική κοινότητα, με τίτλο All.Can Greece, «Με στόχο τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα» η οποία διεξήχθη την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 από τις 16:00 έως 20:30.

Η Ημερίδα, η διεξήχθη σε δύο θεματικές ενότητες, τις οποίες συντόνισαν η Καθ. Άννα Μπατιστάτου Πρόεδρος της ΕΕΠΑ, ο κος Ιωάννης Μπουκοβίνας Πρόεδρος της ΕΟΠΕ, ο Καθ. Ιωάννης Καραιτιανός Πρόεδρος της ΕΕΧΟ και ο Καθ. Βασίλειος Κουλουλίας Πρόεδρος της ΕΕΑΟ. Η 1η ενότητα παρουσίασε την ταυτότητα και τις δράσεις της πλατφόρμας All.Can Greece καθώς και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει και να υλοποιήσει κατά το νέο έτος, ενώ στη συνέχεια έγινε αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην ογκολογική περίθαλψη και παράλληλα ανέδειξε τις ευκαιρίες που η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας μπορεί να προσφέρει, με τη χρήση εφαρμογών, όπως η άυλη συνταγογράφηση και η καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων. Ειδική αναφορά έγινε στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας κατά την εφαρμογή του εμβολιαστικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κος Γρηγόρης Ζαριφόπουλος ο Γ.Γ του Υπουργείου Υγείας κος Ιωάννης Κωτσιόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, η Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ, εκπρόσωποι φορέων της πολιτείας και πλήθος διακεκριμένων επιστημόνων.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κος Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, στην παρέμβαση που έκανε, αναφέρθηκε στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία και η οποία μεταξύ των 400 έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, περιλαμβάνει και τη δημιουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των πολιτών, την ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, δομών και φορέων στο χώρο της υγείας αλλά και ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών υγείας με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την απλούστευση διαδικασιών, προς όφελος της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥ. Ο κος Ζαριφόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη βούλησή του να συνεργαστεί με τους εκπροσώπους των ασθενών με καρκίνο και όλη την ογκολογική κοινότητα, για το σχεδιασμό Μητρώου Ασθενών με Καρκίνο και απεύθυνε πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων που θα συμβάλουν σε ταχείες και στοχευμένες δράσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της ογκολογικής περίθαλψης.

Στο χαιρετισμό που απεύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κος Ιωάννης Κωτσιόπουλος, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλλει το Ε.Σ.Υ. να σταθεί όρθιο κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και έκανε μνεία στην ενίσχυση των δομών υγείας με εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Παράλληλα τόνισε ότι προγραμματίζεται μία σειρά θεσμικών δράσεων, οι οποίες θα αναληφθούν άμεσα, προκειμένου με τη συνεργασία και τις προτάσεις της ογκολογικής κοινότητας, να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον έλεγχο του Καρκίνου στη χώρα μας.

Η κα Νίκη Τσούμα διευθύνουσα σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. παρουσίασε το έργο και τον ρόλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. στην εφαρμογή των συστημάτων πληροφορικής στους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας και στην διασφάλιση και προώθηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Αλληλεγγύης και Υγείας. Η κα Τσούμα υπογράμμισε τις μεγάλες βελτιώσεις που έχουν γίνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Η/Σ), ενώ πρόσθεσε τις νέες εξαιρετικές προοπτικές που ανοίγονται τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τη διαλειτουργικότητά τους, αλλά και την δημιουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) που θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς του εθνικού συστήματος υγείας.

Τη νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία μόλις πρόσφατα παρουσιάστηκε στην ΕΕ και τη σύνδεσή της με την εθνική φαρμακευτική στρατηγική ανέλυσε κατά την εισήγησή της η Γενική Διευθύντρια της BMS Greece κα Ελισάβετ Προδρόμου, η οποία ανέφερε τον κομβικό ρόλο της All.Can Greece που είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την φροντίδα υγείας, η οποία αποτελεί τη μείζονα πολιτική προτεραιότητα για την Ε.Ε. Στην παρουσίασή της η κα Προδρόμου υπογράμμισε τα οφέλη και τις καινοτομίες που θα προκύψουν από την νέα Φαρμακευτική Στρατηγικής της Ε.Ε αλλά και τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν άμεσα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος που θα προκύψει για τη χώρα μας.

Ο καθηγητής κος Γεώργιος Παυλάκης, Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών και Τμήματος Εμβολιασμών του Αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο των Η.Π.Α., επισήμανε ότι κανένα μέρος του κόσμου δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει αερομεταδιδόμενο ιό, ενώ τόνισε ότι ο κίνδυνος της πανδημίας δεν έχει περάσει, αλλά απειλεί με νέα «κύματα» τον πληθυσμό παγκοσμίως. Στην Ελλάδα ειδικότερα, όπου τα μέτρα αντιμετώπισης φαίνεται να έχουν χαλαρώσει, επισήμανε την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού του πληθυσμού, αφού τα εμβόλια χωρίς να αποτελούν πανάκεια, είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ριζικά την επιδημία του κορωνοϊού, καθώς η αντιμετώπισή του με φάρμακα είναι προς το παρόν δύσκολη στην πρακτική εφαρμογή.

Η κα Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛ.Ο.Κ. παρουσίασε την All.Can Greece, η οποία συστάθηκε στα τέλη του 2018, κάνοντας αναφορά στις αρχές που διέπουν την λειτουργία της, τα μέλη της και το όραμά της για βελτίωση της ποιότητας της ογκολογικής περίθαλψης και καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς, με καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων και εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Επιπλέον έκανε εκτενή αναφορά τους στόχους και τις δράσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, με σκοπό την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς. Στο ίδιο θέμα ο κος Γιώργος Καπετανάκης, Γραμματέας του Δ.Σ., παρουσιάζοντας τη Διεθνή Οργάνωση All.Can international, τόνισε ότι η All.Can αποτελεί μία πρόσκληση σε συνεργασία προς την πολιτεία και όλη την ογκολογική κοινότητα προκειμένου μέσα από μία συνισταμένη συνδυαστική οπτική να εστιάσουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εμφανίζονται σε όλο το φάσμα της περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο.

Η κα Μαρία Θεοδωρίδου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛ.Ο.Κ. παρουσίασε στους συμμετέχοντες τη νέα ιστοσελίδα της All.Can Greece και η κα Στεφανία Τελωνιάτη, αναλύτρια δεδομένων και στέλεχος της εταιρίας ερευνών IQVIA παρουσίασε την έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΛΛΟΚ προκειμένου να καταγραφούν οι επιπτώσεις που είχε η 1η φάση της Πανδημίας στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο.

Ο Καθ. Διοικ/κής Επιστήμης & Δημ Δικαίου-ΕΚΠΑ κος Ιωάννης Υφαντόπουλος και ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κος Αθανάσιος Βοζίκης, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της All.Can Greece, αναφέρθηκαν στις δύο μελέτες που θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα η All.Can Greece με τη συνεργασία των τμημάτων τους στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πειραιώς, για τη διερεύνηση των αιτίων καθυστέρησης διάγνωσης & έναρξης θεραπείας ασθενών με καρκίνο και καθυστέρησης στην έναρξη ακτινοθεραπείας. Επιπλέον αναφέρθηκαν στην αξία της χρήσης των big data στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου και την ανάγκη να δοθεί πρόσβαση στους επιστημονικούς φορείς στα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο υγείας με σκοπό την αξιοποίησή τους για ερευνητικές εργασίες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα μας παραμένει ουραγός των εξελίξεων στον τομέα εξαιτίας της χρόνιας αδιαφορίας της Πολιτείας.

Τις ανεπάρκειες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύστημα ογκολογικής περίθαλψης περιέγραψε ο κος Γιώργος Πισσάκας, αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Α/Ο), αναφέροντας τα πολύ μεγάλα προβλήματα που διαχρονικά και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, παρουσιάζει ο τομέας ακτινοθεραπείας στην χώρα μας, καθώς παρά την σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια με την ανανέωση του εξοπλισμού από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παραμένουν οξυμένα, επιφέροντας ιδιαίτερες δυσχέρειες τόσο για το ιατρικό προσωπικό, όσο και για τους ασθενείς. Επίσης ο παθολόγος ογκολόγος κος Μιχάλης Νικολάου επισήμανε ότι η επιδημία βρήκε το Ε.Σ.Υ. μετά από δέκα και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης, γερασμένο, υποστελεχωμένο, απαξιωμένο, υποχρηματοδοτούμενο, χωρίς ογκολογικό χάρτη και χωρίς καταγραφή των πραγματικών αναγκών.
Έτσι, και με δεδομένη την πολυετή συμπίεση των δαπανών η προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας μεγέθυνε τα ήδη υπάρχοντα δομικά προβλήματα και ελλείψεις επιβαρύνοντάς το επιπλέον, ενώ ταυτόχρονα επέφερε επιπλέον χάσμα μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής υγείας.

Σε παρεμβάσεις που έγιναν, η κα Δάφνη Καϊτελίδου, καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α και Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ, επισήμανε τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας της All.Can Greece για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στα συστήματα υγείας, την βελτίωση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων και την προσπάθεια δημιουργίας δικτύων καταγραφής ογκολογικών δεδομένων, ενώ ο κος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, επισήμανε ότι η έλλειψη ενιαίας καταγραφής στοιχείων και δεδομένων, δυσχεραίνει ιδιαίτερα την προσπάθεια της ογκολογικής κοινότητας, ενώ οι όποιες προσπάθειες λειτουργίας Μητρώων γίνονται μεμονωμένα και αποσπασματικά.

Σχολιάζοντας την 2η ενότητα, ο κος Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σημείωσε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο κόσμος να πειστεί για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, σε ένα σύστημα υγείας το οποίο μετά από τόσα χρόνια περικοπών και οικονομικής κρίσης και σχεδιασμένο σχεδόν αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, έχει απομακρυνθεί από την εστίασή του στον ασθενή, ενώ ο κος Δημήτρης Παπαγεωργίου Πρόεδρος της ΕΣΝΕ/ΤΟΝ επισήμανε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί νοσηλευτές, την έλλειψη καταγραφής των ειδικοτήτων τους, τα εμπόδια και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η ψηφιακή υγεία, καθώς και την έλλειψη αξιολόγησης στα νοσοκομεία και τις θεραπευτικές δομές.

Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά (livestreaming) από τις σελίδες του Facebook και του Youtube της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική άνευ όρων Χορηγία και Υποστήριξη των εταιρειών:

AMGEN, Bristol-Myers Squibb, MSD
Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την Ημερίδα της 16ης Δεκεμβρίου, με τίτλο
All.Can – «Με στόχο τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα»
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μενού