ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής έρευνας All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο

Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can, αποτέλεσε η Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας που έλαβαν, η οποία αποτέλεσε μέρος της Διεθνούς Έρευνας All.Canκαι απευθυνόταν σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου.

Η Διεθνής Έρευνα All.Can σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε το 2018, σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να εντοπίσει τις ανεπάρκειες στην ογκολογική φροντίδα, μέσα από την οπτική των ίδιων των ασθενών.Η έρευνα απευθυνόταν σε όποιον έχει διαγνωστεί με καρκίνο, είτε βρισκόταν σε θεραπεία, είτε την είχε ολοκληρώσει. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ζητούσε την άποψή τους σχετικά με το τι χρειάζεται να βελτιωθεί ή να αλλάξει στην παροχή περίθαλψης και φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο, με απώτερο στόχο μέσα από τη βιωματική εμπειρία των ασθενών με τον καρκίνο και την περίθαλψη και φροντίδα τους, να προσδιορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε, προκειμένου να επιτύχουμε βελτίωση της φροντίδας στον καρκίνο.

Στη χώρα μας διεξήχθη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2019. Η έρευνα κατέγραψε στοιχεία που αφορούν την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου, την επιστροφή του ασθενή μετά τη θεραπεία στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, τις σχέσεις του με υποστηρικτικές ομάδες ασθενών καθώς και την συνολική εμπειρία του με τον καρκίνο.

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη και επιμέλεια της εταιρείας IQVIA.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την Πανελλαδική έρευνα All.Can, ήταν εντυπωσιακά:

  • 89% δηλώνει ότι επιβαρύνθηκε οικονομικά κατά τη διάρκεια της νόσου, ενώ
  • 1 στους 4 (26%) δήλωσε απώλεια εργασίας ποσοστό που φθάνει το 38% σε όσους δεν έχουν ακόμη θεραπευθεί.
  • Νο 1 ανεπάρκεια: η αρχική διάγνωση του καρκίνου (Μ.Ο. 2 μήνες για τη διάγνωση από την πρώτη επίσκεψη το γιατρό)
  • Μόνο 4% δήλωσε ότι δέχθηκε πλήρη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα φροντίδας κατά τη διάρκεια που νοσούσε
  • 1 στους 2 δεν έλαβε καμία πληροφόρηση για τις υποστηρικτικές ομάδες ασθενών
  • Το 53% των διαγνώσεων έγινε στα πλαίσια ελέγχου για άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ
  • Μόνο 11% είναι το ποσοστό της διάγνωσης στο πλαίσιο συμμετοχής σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου

Κατεβάστε το pdf πατώντας εδώ

Κατεβάστε το pdf πατώντας εδώ

Μενού