Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Καρκίνο (E.C.O. – European Cancer Organization), μέλος της All.Can International δημοσίευσε τον Απρίλιο την ετήσια έκθεσή του για το 2020. Στα πλαίσια της τετραετούς στρατηγικής του (2020-2023) o E.C.C.O. δημιούργησε 9 θεματικά δίκτυα συνεργασίας για την ογκολογική περίθαλψη και θεραπεία.

Επιπλέον ο E.C.O. δημοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Πρακτικής του Καρκίνου ο οποίος αναφέρει τις βασικές προϋποθέσεις καλών κλινικών πρακτικών με επίκεντρο τον ασθενή και με σκοπό την βελτίωση της έκβασης των ασθενών με καρκίνο.

Μενού