ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οδηγός ενημέρωσης ασθενούς
που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία

Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Οδηγός διαχείρισης δερματικής τοξικότητας
οφειλόμενης σε στοχεύουσες θεραπείες

Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Οδηγός επιβίωσης ασθενών μεκαρκίνο

Ένας οδηγός ασθενών των εταιρειών ESMO-ECPC

Μενού