ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οδηγός ενημέρωσης ασθενούς
που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία

Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Οδηγός διαχείρισης δερματικής τοξικότητας
οφειλόμενης σε στοχεύουσες θεραπείες

Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Μενού