Ενημερωτικό βίντεο ALL.CAN Greece

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, των συλλόγων ασθενών, των αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματικών και ιατρικών εταιριών, των φαρμακευτικών εταιριών και του Τύπου η All.Can Greece δημιούργησε ένα ειδικό βίντεο παρουσίασης της πλατφόρμας.

Μενού