Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ALL.CAN GREECE

ΚΑΙΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ

ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΣ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΣΣΑΚΑΣ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δρ. ΕΛΕΝΗ
ΠΑΤΣΕΑ

ΕΙΡΗΝΗ
ΘΡΟΥΒΑΛΑ

Δρ. ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΖΙΚΗΣ

ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΙΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΧΑΝΟΣ

ΕΥΗ
ΔΑΛΑΚΑΚΗ

Μενού