ΗΜΕΡΙΔΕΣ – WEBINARS

Διαδικτυακή Ημερίδα της All.Can Greece – Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο – Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022

H All.Can Greece υλοποιεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00-17:45 επιστημονική Ημερίδα για τη συμμετοχή των ασθενών με καρκίνο στην έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου, με τίτλο:

«Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο»

Σκοπός της ημερίδας, είναι με τη βοήθεια ειδικών εισηγητών να καταγράψει και να αναδείξει τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών και των εκπροσώπων ασθενών με καρκίνο στη επιστημονική έρευνα, αλλά και να παρουσιάσει τα οφέλη για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών. Eπιπλέον κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναδειχθούν το ζήτημα των προτιμήσεων ασθενών για την θεραπεία τους κατά την συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα, η ανάγκη συνεργασίας των ερευνητών με ασθενείς, προκειμένου ο ερευνητής να διαπιστώσει κατά πόσον το αντικείμενο  της έρευνας του είναι σημαντικό για  τους ασθενείς καθώς και ο καίριος ρόλος της διεπιστημονικής προσέγγισης στην έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγήσεις της Ημερίδας θα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:
• Η διεπιστημονική προσέγγιση στην έρευνα για τον καρκίνο
• Συμμετοχή ασθενών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τον καρκίνο
• Συνεργασία ασθενών και ερευνητών για την διαμόρφωση του αντικείμενου της έρευνας
• Η έκφραση των προτιμήσεων των ασθενών κατά την συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα απαντηθούν και ερωτήσεις του κοινού.

Η Ημερίδα, όπως όλες οι εκδηλώσεις της All.Can Greece, θα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα της ΕΛΛΟΚ στο Facebook και από την ιστοσελίδα της All.Can Greece.

 

Μενού