ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο που συμμερίζεται το όραμα και τους στόχους της πρωτοβουλίας Αll.Can, θέλει να έχει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο και συμφωνεί με την τήρηση των όρων συμμετοχής.

Τα μέλη διακρίνονται σε γενικά μέλη (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της All.Can) και εταίρους χρηματοδότησης (εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι γενικά μέλη, αλλά συνεισφέρουν οικονομικά ή σε είδος).

Όλα τα μέλη απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, όπως δικαίωμα ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Μπορείτε να γνωρίσετε τα μέλη της All.Can

Από τη συνάντηση των μελών της πρωτοβουλίας All.Can που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018 στη Βιέννη, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Κορυφής της ECCO, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών της διεθνούς πρωτοβουλίας και εκπροσώπων των εθνικών πρωτοβουλιών ανά τον κόσμο.

Μενού