ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Έρευνα της All.Can Greece: Καλές πρακτικές στην παρεχόμενη ογκολογική περίθαλψη & φροντίδα στην Ελλάδα

Η  All.Can Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων της για το 2023 ξεκινά την υλοποίηση έρευνας καταγραφής καλών πρακτικών στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα στην Ελλάδα.

Η έρευνα έχει ως στόχο να καταγράψει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν ογκολογικά νοσοκομεία και ογκολογικές και αιματολογικές κλινικές, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες και τις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο και αιματολογικές κακοήθειες. Στόχος είναι να καταγραφούν σε μία έκθεση που θα παρουσιαστεί στους αρμόδιους φορείς αλλά και δημόσια, οι θετικές επιπτώσεις που προέκυψαν για τους ασθενείς, ως τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας, από την εφαρμογή πρωτοβουλιών και πιλοτικών δράσεων νοσοκομείων ή κλινικών και οι οποίες πέτυχαν, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος να αντιμετωπίσουν υφιστάμενες ανεπάρκειες και κενά που είχαν εντοπιστεί. Η αναζήτηση πρακτικών που δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο βελτιωμένες εκβάσεις για το σύνολο των ογκολογικών ασθενών, αποτελούν επίσης ζητούμενο της παρούσας έρευνας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καρκίνου (E.C.O) ως καλή πρακτική στην ογκολογική φροντίδα ορίζεται η ασθενοκεντρική, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη πολυεπιστημονική φροντίδα, που οδηγεί στην καλύτερη δυνατή επιβίωση και ποιότητα ζωής για τους ογκολογικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης, της παροχής των βέλτιστων διαθέσιμων τρόπων θεραπείας (συχνά συνδυαστικά) και προσφοράς της καλύτερης υποστηρικτικής φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο.

Ενδεικτικές ειδικότητες μονάδων υγείας στις οποίες απευθύνεται η παρούσα έρευνα είναι:

  • Χειρουργική Ογκολογία
  • Νοσηλευτική Ογκολογία
  • Ακτινοθεραπεία
  • Χημειοθεραπεία
  • Παθολογοανατομική
  • Απεικονιστική τεχνολογία
  • Βιολογική και ανοσολογική θεραπεία
  • Ψυχοκοινωνική φροντίδα
  • Aνακουφιστική φροντίδα σε όλα τα στάδια της θεραπείας

Δείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας εδώ.

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της All.Can Greece
στο e-mail: info@allcan.gr και στο τηλέφωνο 210-7710335

Μενού